ilość: 0 szt. | wartość: 0,00zł

Regulamin

1. Siedziba sklepu stacjonarnego mieści się w Katowicach przy ul. Panewnickiej 32. Właścicielem sklepu jest Piotr Ekiel. Diałalność prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 10361 w Katowicach. Sklep internetowy działa pod adresem www.emieso.katowice.pl
2. Zamówienia realizujemy tylko na terenie Katowic. Minimalna wartość zakupów wynosi 100 zł.
3. Zamówienia można składać przez witrynę internetową 24 godziny na dobę lub telefonicznie w godz. 8-1530. Dostarczamy je własnym bezpłatnym transportem od wtorku do soboty, w dni robocze w godzinach od 800 do 2000. Możliwy jest odbiór własny w siedzibie sklepu w godz. 8-1530
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tym czasie dostawy nie będą realizowane.
5. Po wysłaniu zamówienia na adres emailowy podany przez Klienta, zostanie wysłana prośba o potwierdzenie zamówienia. Należy otworzyć pocztę i kliknąć w podany link. Rozpoczecie realizacji poprzedzone będzie telefonicznym kontaktem z Klientem, w celu uzgodnienia ewentualnych szczegółów dotyczącyh zamawianych produktów i ustalenia dokładnego terminu i godziny dostawy. Wiadomość emailowa z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.
6. W przypadku braku zamawianego produktu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania podobnego produktu, dłuższego czasu realizacji lub anulowania zamówienia. Obecność towarów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z ich dostępnością w sklepie.
7. Ceny produktów podanych na stronie internetowej są cenami brutto i obowiązują Klienta w momencie złożenia zamówienia. Do zakupów dołączany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT.
8. Czas realizacji zamówienia standartowo wynosi do 24 godz. od momentu potwierdzenia zamówienia chyba, że Klient zażyczy sobie póżniejszy termin dostawy. W tym ostatnim przypadku obowiązują ceny produktów z dnia poprzedzającego dostawę. O ewentualnej zmianie cen Klient zostanie poinformowany telefonicznie.
9. Za zakupy Klient płaci gotówką przy odbiorze towaru.
10. W przypadku zamówienia na dużą kwotę, Klient może zostać poproszony o wpłacenie zaliczki na konto sklepu.
11. Klient składając zamówienie podaje orientacyjną wagę. Ponieważ wszystkie produkty są porcjowane, więc ostateczna waga i cena może nieznacznie różnić się od wyliczonej w zamówieniu. Klient składając zamówienie akceptuje ostateczną cenę.
12. Klient może anulować zamówienie najpóźniej do czasu otrzymania otrzymania wiadomości emailowej o przystąpieniu do realizacji zamówienia. Po tym terminie może to nastąpić tylko za zgodą Sprzedawcy.
13. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  • zamówienie zostało błędnie wypełnione
  • brak jest kontaktu telefonicznego z Klientem umożliwiającego potwierdzenie zamówienia
  • zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
  • Klient nie przestrzega regulaminu
  • istnieją wyraźne wątpliwości co do tożsamości Klienta
14. Klient może reklamować towar:
  • przy odbiorze produktów w przypadku niezgodności z zamówieniem, upływu terminu ważności lub innych oznak świadczących, że dany produkt nie nadaje się do spożycia
  • nie później niż 24 godziny po odbiorze, gdy stwierdzone zostaną wady ukryte produktu
15. Reklamację należy zgłosić telefonicznie do Sprzedawcy. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 24 godzin na miejscu u Klienta.
16. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu a jego zdjęciem na stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji, zwrotu towaru lub odmowy przyjęcia.
17. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
18. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie pełnego adresu i numeru telefonu. Dane osobowe są przetwarzane tylko dla potrzeb sklepu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te chronione są przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz 883). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
19. Informacje podane na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klienta.
20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wycofywania bądź wprowadzania nowych produktów oraz zmiany regulaminu.
21. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
22. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
23.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Logowanie

Sprzedaż hurtowa

Prowadzimy również zaopatrzenie restauracji, hoteli i stołówek. Zapewniamy codzienną dostawę dobrej jakości świeżego mięsa, bez nastrzyku,ze zwierząt wyhodowanych w Polsce. Ceny hurtowe ustalane indywidualnie z odbiorcą. Zapraszamy do współpracy.

Sklep internetowy: sklepy-internetowe.pl
SKLEP MIĘSO WĘDLINY Piotr Ekiel wszystkie prawa zastrzeżone